Wat is het profiel van de preventiemedewerker en hoeveel tijd is er nodig?

Ieder bedrijf met medewerkers is verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen. Maar wat doet een preventiemedewerker en hoeveel tijd gaat daar in zitten? Dat verschilt sterk per bedrijf.

Met deze quickscan wordt aan de hand van de bedrijfsgrootte, branche en risico's een indicatie gegeven van het profiel van de preventiemedewerker voor uw bedrijf.

U krijgt advies over:

  • de taken van de preventiemedewerker;
  • de benodigde kennis en vaardigheden;
  • een indicatie van de tijdsbesteding.
Doe de quickscan

Toelichting

Omvang bedrijf

Hoe groter een bedrijf in omvang (aantal werknemers) is, hoe omvangrijker de situatie wordt en hoe meer inzet het vergt van een preventiemedewerker om de basis taken uit te voeren.

Het Profiel voor Preventiemedewerkers reflecteert de situatie zoals die van kracht is in november 2015.

Disclaimer

Alle auteursrechten op het Profiel voor Preventiemedewerkers berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van het Profiel voor Preventiemedewerkers de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden.

© 2024 TNO